ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ระดับปริญญาตรี ในรายวิชา Import - Export Management คณะบริหารธุริจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เข้าศึกษาดูงาน

     โดยนายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่และภารกิจ ตลอดจนบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคตของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีการเชื่อมโยงทั้ง 3 ทาง (Mode) คือ ทางน้ำ ทางราง และทางถนน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ

      ร่วมด้วยนายศราวุธ ชื่นทรัพย์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ซึ่งเป็นวิทยากรจากสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง  บรรยายสรุปเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS