ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน และโครงการพัฒนาที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต รวมถึง บทบาท หน้าที่ และภารกิจของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ( International Business Transaction) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงเข้าเยี่ยมชมกิจการในพื้นที่ท่าเรือฯ 1 รอบ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS