ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการท่าเรือ

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการท่าเรือฯ ให้ขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและมีศักยภาพความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเพื่อตอบสนองภาพรวมการขนส่งของประเทศ ประกอบด้วย สศช. สคร. สงป. สนย.สปค. สบน. และกรมบัญชีกลาง

     ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการขนส่งตู้สินทางรถไฟ (SRTO)  และ โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  และ นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนงานก่อสร้าง พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ 

     และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. คณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจการ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูง จากนั้นเข้าเยี่ยมชม โครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือA) 

     ในการนี้ นายพิสิษฐ์ วงษ์ตางตา พนักงานการสินค้า 12  และนายกิตติคุณ วรรณปิยะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11  บรรยายสรุปการทำงานและขั้นตอนการให้บริการของท่าเทียบเรือชายฝั่ง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS