ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับกำนันตำบลบางละมุง

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับกำนันตำบลบางละมุง ณ บริเวณศาลเจ้าชายทะเลบ้านโรงโป๊ะ ของพื้นที่ตำบลบางละมุง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าจัดงานประเพณีศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ เป็นจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลบางละมุงหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลบางละมุง ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อีกทั้ง ยังเป็นการสานสัมพันธ์ ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS