ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

     เมิ่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ในโอกาสนำผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุป ถึง บทบาท หน้าที่ และภารกิจ  รวมถึงนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบังที่เปิดให้บริการแล้ว และโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง และขึ้นชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS