ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารของ บ.เด็น ฮาร์ ทอกฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับผู้บริหารของ บริษัท เด็น ฮาร์ ทอกฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างสูงในการขนส่ง สารเคมีชนิดเหลว (Liquid Chemical Logistics) ตลอดจนสารเคมีอันตรายและไม่มีอันตรายในชนิดต่างๆ ในเครือข่ายทั่วโลก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายถึง บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเทียบเรือ สำหรับให้บริการ ตลอดจนบรรยายความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ  และตอบข้อซักถาม ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS