ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดย นางสาวอัญชลีฯ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้คณะฯ  สามารถนำมาปรับใช้กับวิชาชีพต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS