ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดย นางสาวอัญชลีฯ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้คณะฯ  สามารถใช้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษา มาปรับใช้ในการเรียน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS