ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดย นางสาวอัญชลีฯ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง  ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้คณะฯ  ได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและการปฏิบัติงานจริง จากการดูงาน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในระบบการทำงานและการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS