ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง

     ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การสนับสนุน ค่าของขวัญงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับกลุ่มพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS