ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ A4

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองการท่า พร้อมด้วยพนักงานกองการท่า  ร่วมประชุมกับผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ A4 บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     นายวีรชาติฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อร่วมหารือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถขนส่งน้ำตาล มีประเด็นโดยสรุป  ดังนี้

     1.การบริหารจัดการรถขนส่งน้ำตาล ที่มีปริมาณของรถมากเกินกว่าพื้นที่จอดรถบริเวณลานจอดรถ 70 ไร่ ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นผิวถนนเป็นคอนกรีต (ระยะที่ 2) เนื่องจาก เป็นช่วงเปิดหีบอ้อย จึงทำให้ปริมาณรถขนส่งน้ำตาลมีปริมาณมาก ส่งผลกระทบกับการจอดรถตู้สินค้า

     โดยผู้แทนท่าเทียบเรือ A4 จะดำเนินการควบคุมจำนวนรถฯ ที่จะเข้าจอดในลานจอดรถ 70 ไร่ ให้มีปริมาณรถ ไม่เกิน 70 คัน ก่อนส่งรถไปยังจุดรับคิวก่อนเข้าท่าเทียบเรือ A4

     2.จากการตรวจสอบบริเวณไหล่ทางทางเข้าท่าเทียบเรือฝั่ง A พบว่า บริเวณไหล่ทางดังกล่าว มีการทิ้งเศษน้ำตาลอยู่บริเวณไหล่ทาง โดยท่าเทียบเรือ A4 แจ้งว่า ได้จัดจุดทำความสะอาดรถฯ ก่อนออกจากท่าแล้ว  แต่ผู้ขับขี่นำเศษน้ำตาลติดรถออกมาทิ้งบนไหล่ทาง

     ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ A4ให้ช่วยประสานกับเจ้าของรถ เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติตามข้อกำหนด และท่าเรือแหลมฉบัง จะเข้มงวดกวดขันเรื่องการห้ามจอดรถขนส่งน้ำตาลในบริเวณดังกล่าว หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตักเตือน ก่อนพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  รวมถึง การทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ซึ่งจะจัดให้มีความร่วมมือ ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบังกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฝั่ง A ที่จะกำหนดวันรณรงค์ เกี่ยวกับการเก็บขยะ  เพื่อความสะอาดสวยงามในเส้นทางเข้าท่าเทียบเรือฝั่ง A เพื่อเป็นการนำร่องในการจัดการขยะที่เกิดจากผู้ขับขี่รถบรรทุกตู้สินค้าและรถบรรทุกน้ำตาล โดยจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป

     3.การจัดการผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนถ่ายน้ำตาล พบว่า บริษัทฯ มีมาตรการที่จัดการกับผลกระทบดังกล่าวได้ดีอยู่แล้ว  และไม่เกิดผลกระทบกับท่าเทียบเรือข้างเคียง

     ทั้งนี้ นายวีรชาติฯ กล่าวว่า ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีเรือท่องเที่ยวรวมถึงผู้โดยสารชาวต่างชาติ ผ่านเส้นทางท่าเทียบเรือฝั่ง A เป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้กองการช่างปรับปรุง ทัศนียภาพโดยรอบให้สะอาดและมีความสวยงามเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบังและยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS