ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายวีรชาติ พุทธรักษา  ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุน ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

     ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 211,500 บาท เนื่องจาก โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน  ที่มีการสอนทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

     โดยการมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบ ทลฉ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ให้ ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง เนื่องจากเป็นชุมชนนำร่องโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุที่พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่รู้จัก และสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS