ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 27 มกราคม 2566  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ในโอกาสนำคณะนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปศส.)  ของสถาบันพระปกเกล้า เข้ามาศึกษาดูกิจการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงานในรูปแบบเวทีเสวนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ความพร้อมในการรองรับ EEC และจุดแข็งจุดอ่อนของการนิคมฯ 

     เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการ EEC ด้านความคืบหน้าของโครงการ และผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของโครงการฯ ที่มีนานัปการ ในการเสวนาครั้งนี้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง  พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ SRTO และโครงการท่าเทียบเรือขายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS