ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

     เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง 

     ทั้งนี้ นายภคิน ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของท่าเรือแหลมฉบังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทางด้านขนส่งสินค้าทางทะเล และบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของ EEC จากนั้นคณะได้วนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อชมการทำงานจริงของกิจกรรมในท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายภคินฯ บรรยายตลอดเส้นทาง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS