ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท่าเรือแหลมฉบัง ในวันคล้ายวันสถาปนา

     เมื่อเวลา 06.45 น. วันที่ 19 มกราคม 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท่าเรือแหลมฉบัง ในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  รูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามลำดับ ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

     เวลา 09.00 น. เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ บริเวณสนามหญ้า อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้บริหารของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ เข้าร่วมในพิธีสงฆ์ เวลา 11.00 น. นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิฯ และทุนการศึกษาต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี ประกอบด้วย...

     สนับสนุนทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส "เติมใจให้กัน" ให้กับมูลนิธิ จำนวน 7 แห่ง สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน "เพื่อน้องอิ่มท้อง"

     ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา "เพื่อดาวดวงน้อย"

     ให้กับโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 21 แห่ง และสนับสนุนรางวัลการประกวดคำขวัญ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ "32 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง" รวมเป็นเงิน 830,000 บาท นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 241,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าอันดับที่ 20 ของโลก และเป็นท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์อันดับ 5 ของโลกอีกด้วย โดยที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ และงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้ไปสู่ระดับสากล และเราจะพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS