ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศ (PAT Orientation) รุ่นที่ 94

     ทั้งนี้ นายอรรจน์  ตันติเวชกุล บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งชมการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนา แหลมฉบัง อีกด้วย

     โดยในช่วงบ่าย คณะฯ เข้าดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง โดยมีนายพีรวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง และตอบข้อซักถาม

     จากนั้น คณะฯ เข้าดูงาน ณ ศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) โดยมีนายอรรจน์ ตันติเวชกุล บรรยายการดำเนินงานของศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) และตอบข้อซักถาม หลังจากที่ให้การต้อนรับในช่วงเช้าอีกครั้ง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS