ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าพบหน่วยงานต่างๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ, นายพิสิษฐ์ วงษ์ตางตา พนักงานการสินค้า 12 สำนักปฏิบัติการ, นายกฤษฎา อุดมโภชน์ พนักงานการสินค้า 12 สำนักปฏิบัติการ และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าพบ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ ได้แก่

     - คุณสุรศักดิ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท Ocean Network Express (Thailand) Ltd. 

     - คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

     - คุณพิชาภพ พูนเพิ่ม จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นิว วิซ ทรานส์ จำกัด

     - และ คุณรังสรรค์ ต้นชนะชัย จัดการทั่วไป บริษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จำกัด

     ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อมอบของแทนคำขอบคุณ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสุนน ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยดีเสมอมาและโอกาสในอนาคตที่จะมีร่วมงานที่ดีต่อไป และยังได้หารือแนวทางการดำเนินงานสำหรับแผนงานปัจจุบัน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS