ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้แทนจากโรงเรียน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ รวมทั้ง การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กจะเป็นการทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

     ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับหน่วยงานและโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยโดยตลอดมา

     สำหรับการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โรงเรียนบ้านบางละมุง, โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม, โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม), โรงเรียนวัดมโนรม, โรงเรียนบ้านชากยายจีน, โรงเรียนบ้านทุ่งกราด, โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม,โรงเรียนวัดพระประทานพร, โรงเรียนอนุบาลบางละมุง, กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1, โรงเรียนบ้านมาบประชัน โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย, โรงเรียนบ้านหุบบอน, โรงเรียนบ้านโรงหีบ  และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS