ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้บริหาร ทลฉ. เข้าพบ ผอ.สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และผู้บริหารของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อมอบของแทนคำขอบคุณ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสุนน ท่าเรือแหลมฉบัง ในการให้บริการท่าเทียบเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ ด้วยดีเสมอมาและโอกาสในอนาคตที่จะมีร่วมงานที่ดีต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS