ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     นางสิริมาฯ กล่าวว่า พิธีถวายเครื่องราชสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก  ในปีนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมพิธี ณ อุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บ้านบางละมุงฝั่งธนหมู่ที่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ ศาลพระเจ้าตากสิน ชุมชนบ้านนาเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง

     โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงเสียสละเพื่อบ้านเมือง รวมทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้กับเยาวชนได้รับรู้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคีปรองดองและความรักชาติ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นถิ่น

     ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดกระเช้าผลไม้ เพื่อสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บ้านบางละมุงฝั่งธน และ มอบเงินทำบุญ ศาลพระเจ้าตากสิน ร่วมกับชุมชนบ้านนาเก่า จำนวน 2,000 บาท อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS