ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 11.00 น. นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

     โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     นายเกรียงไกรฯ กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

     สำหรับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน เป็นเงิน 3,150,000 บาท ให้กับโรงเรียน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6. โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS