ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     เมื่อเวลา 09.00 น. นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกับ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

     ในโอกาสลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนงานท่าเทียบเรือ F เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

     ในการนี้ คุณศัลย์ ฯ และผู้แทนบริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สำคัญ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความขัดเจน และเข้าใจ ณ หอบังคับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และเข้าประชุมสรุปอีกครั้ง ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS