ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ในโอกาสที่คณะเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริการต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและความคืบหน้าโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง

     เวลา 13.00 น. คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือของ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท่าเรือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพของ บริษัทฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     โดยมี เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS