ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ  คณะครูประจำสาขาวิชา และนักเรียน สาขาวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นางสาวอัญชลีฯ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง  ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้คณะฯ  ได้นำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียน และการทำงานต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS