ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ Ms. Pham Thi My Le-Vice Director of Marketing Department

     เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ Ms. Pham Thi My Le-Vice Director of Marketing Department-SNP leading และคณะจากท่าเรือ Saigon Newport Corporation ประเทศเวียดนาม

     ในโอกาสรับฟังบรรยายความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรงและและนางพรทิพา ทวีนุช ร่วมบรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ SRTO โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง และบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS