ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศีกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชวิศ บุญมี พร้อมด้วย อาจารย์และนักศีกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลฉบัง

     ทั้งนี้ นางสาวอัญชลีฯ ได้บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนา ข้อมูลต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และตอบข้อซักถามของคณะ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ อีกทั้ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงาน นำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS