ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผอ.โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง และนายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นายพิสิษฐ์ วิระขันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ในโอกาสนำคณะอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 259 จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท่ารือแหลมฉบังระยะที่ 3

     ทั้งนี้ นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาต่างๆ ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS