ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยรังสิต

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย คณะนักศึกษาฯ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นางสาวอัญชลี บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนา ข้อมูลต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง ตอบข้อซักถามของคณะฯ  เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปบูรณาการให้สอดคล้องกับบทเรียน และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS