ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้ง เร่งรัดให้ท่าเรือแหลมฉบัง เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้ทันตามกรอบเวลาของสัญญา และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ทำงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้งานเกิดความถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามความคืบหน้า ณ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

 

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS