ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

     โดยมี ผู้แทนอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีมอบเงินฯ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

     สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก (ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ) และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 156,793,356 บาท ประกอบด้วย...

     1.กลุ่มประมงเรือเล็ก (ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ) ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านแหลมฉบัง จำนวน 6 ราย จำนวนเงิน 1,867,400.00 บาท และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ จำนวน 3 ราย จำนวนเงิน 864,800.00 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,732,200.00 บาท

     2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน 37 ราย จำนวนเงิน 42,092,754.00 บาท และกลุ่มอนุรักษ์บ้านปากคลองบางละมุง จำนวน 57 ราย จำนวนเงิน 111,968,402.00 บาท

     นายเกรียงไกรฯ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง จนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบัง มิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรือฯ อยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและยั่งยืน”

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS