ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอรรจน์  ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสนำคณะจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในโครงการอบรม “วิศวกรรมระบบรางสำหรับผู้บริหาร” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางวิศวกรรมระบบราง

     ทั้งนี้ นายอรรจน์  ตันติเวชกุล บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง, โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) และตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งชมการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS