ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

การประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 5/2565

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2565 นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 5/2565

     โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ติดตามการประชุมการทำแผนปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง ให้สอดรับกับแผนพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึง ปัญหาคุณภาพน้ำประปาและการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่โซน 6 ของท่าเรือแหลมฉบัง 

     อีกทั้ง การประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณา เรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือแหลมฉบัง และแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566-2570

     ในการนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้สอบถามปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ได้เสนอแนะ แนวทางการทำงาน ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS