ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผอ.กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาค

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คุณขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

     ทั้งนี้ นายวีรชาติ พุทธรักษา บรรยายหัวข้อ แผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือแหลมฉบังในสถาการณ์วิกฤติ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS