ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเสวนา ระดมความคิดเห็น ระบบขนส่ง รถ ราง เรือ

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเสวนา ระดมความคิดเห็น ระบบขนส่ง รถ ราง เรือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม  "Logistics Industrial Solution Brainstrom" และร่วมบรรยาย หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง" ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทีบนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเสวนา

     การจัดงานเสวนา ครั้งนี้  คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย คุณกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ รองประธาน/ประธานฝ่ายส่งเสริม ผลักดัน คมนาคม โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา และ คุณเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม” 

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ที่จัดงานเสวนา ระดมความคิดเห็น ระบบการขนส่งรถ ราง เรือ ในครั้งนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบัง จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ ในการนำระบบ Truck Queue มาบริหารจัดการการจราจรในท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อลดผลกระทบด้านการขนส่ง ทำให้การจราจรทางถนนคล่องตัว รวมทั้ง การจัดหาพื้นที่ว่างภายในท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และยังเป็นการลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการให้น้อยลง และท่าเรือแหลมฉบัง จะสนับสนุนทั้งระบบด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยการนำระบบดิจิตอลมาใช้มากขึ้น และพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือปลอดมลพิษหรือ Green Port อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS