ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมหาหรือแก้ไขปัญหาการจราจร

     เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย คุณสุรชัย จงพิพัฒน์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ดร.สุนทร ผจญ นายกสมาคมเพื่อการนำเข้าและส่งออก คุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ ประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ คุณสุนีย์ ภูติวณิชย์  นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

     โดยการประชุมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เกี่ยวกับปัญหาการจราจรหนาแน่นภายในท่าเทียบเรือ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง ที่มีการใช้เวลาในการขนส่งตู้สินค้ามากกว่าปกติ จนส่งผลให้ พนักงานขับรถเกิดความเหนื่อยล้าในขณะรอรับบริการ รวมทั้ง ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากการที่ต้องติดเครื่องยนต์เพื่อรอรับบริการ

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ B5,C3 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่มาของการเกิดจราจรที่หนาแน่นภายในท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก 1. เรือบรรทุกตู้สินค้าเข้าเทียบท่าช้ากว่ากำหนด (เรือดีเลย์ ) 2.การ OVER BOOKING 3. ตู้สินค้าขาเข้า (Import) มีการฝากเก็บไว้เป็นเวลานาน 4.พฤติกรรมการคืนตู้สินค้า (Export) อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

     สำหรับการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังครั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เสนอแนวทาง พร้อมทั้ง สอบถามความคิดเห็นและความเป็นไปได้ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับทุกภาคส่วน

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง นายกสมาคมเพื่อการนำเข้าและส่งออก ประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด และผู้เข้าประชุมทุกท่าน เราสามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการจราจรได้ ดังนี้

     1. ขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง ลงทะเบียนการใช้งานระบบ Truck Queue (การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้งานของระบบ รวมทั้ง ท่าเรือแหลมฉบัง ยังสามารถนำข้อมูล ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน มาปรับปรุง แก้ไข ระบบให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการใช้งานของผู้ประกอบการขนส่ง

     2. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ให้ร่วมใช้งานระบบ Truck Queue เต็มรูปแบบ (100%) คาดการณ์ว่า จะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และภายหลังจะมีการออกระเบียบข้อบังคับการใช้งานระบบ Truck Queue

     3. ท่าเรือแหลมฉบัง ยินดีสนับสนุนพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว  โดยจะมีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรหนาแน่นภายในท่าเรือแหลมฉบัง

     4. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ให้บริหารจัดการด้านการจราจร โดยขอให้การบริการเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

     ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องเร่งรัด และเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน และหากพบจุดใดที่ถนนชำรุด ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน มิใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการแก้ไขปัญหาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณ และเป็นการสร้างกำลังใจให้ทุกฝ่าย ร่วมบริการให้ดีมากขึ้น และการประชุมครั้งนี้ ต้องประสบความสำเร็จจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS