ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 14 ดูงาน ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)” รุ่นที่ 14 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากคณะ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS