ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ต้อนรับประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีพาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนำคณะคณาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าทางถนน ทางราง และด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีพาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และ ดร.สุนทร ผจญ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคมนาคม วุฒิสภา (บก-ราง) และนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนอาจารย์ ร่วมกันบรรยายสรุป ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งชมทัศนียภาพ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS