ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดงานประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญาฯ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายณัฐพล บุญโชคช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการท่า พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมประชุม

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และความคืบหน้าการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือแหลมฉบัง  ตัวชี้วัดความสามารถระยะเวลาตรวจปล่อยจนถึงหน้าประตูตรวจสอบ (Customs Clearance) ตัวชี้วัดขีดความสามารถระยะเวลารับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Truck Turnaround Time) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการยกตู้สินค้าหน้าท่า (Crane Productivity) สถานการณ์และผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึง รายงานความคืบหน้าการเปิดประตูตรวจสอบสินค้า 3 สำหรับรถบรรทุกตู้สินค้าเปล่า ขาออก และการจัดทำข้อมูลรับคืนตู้สินค้าผ่านเว็บไซต์ของท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการท่า และผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS