ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดประชุมรับฟังความสนใจของนักลงทุน ครั้งที่ 2

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการรับฟังการทดสอบความสนใจนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย   สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนราชการส่วนกลาง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชน องค์กรเอกชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมารีนา เบย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง

     ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง และได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้จัดประชุมการรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CIFG Consortium ได้ให้ข้อมูล พื้นฐานโครงการ ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน สถานะความพร้อมของโครงการ ความเสี่ยงของโครงการและความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

     รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการเสนอรายละเอียดของท่าเทียบเรือของโครงการ และผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ทั้งด้านพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรมและเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ร่วมรับทราบข้อมูลต่างๆ  รวมทั้ง ร่วมแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการอีกด้วย

 

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS