ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3/2565

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 29 เมษายน 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3/2565 โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามผลการประชุม เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ Zone 6 ของท่าเรือแหลมฉบัง และ การเปรียบเทียบความคุ้มค่าเหมาะสมระหว่างการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ท่าเรือแหลมฉบัง กับการใช้ฟลีทการ์ด

     ในการนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้สอบถามปัญหา อุปสรรค และแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่างๆ สำเร็จไปได้ด้วยดี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS