ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.นำผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมชมกิจการ

     เมื่อเวลา 08.30 น. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และ นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พลตรีประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสนำผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง และ นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน บรรยายสรุปในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการท่าเทียบเรือของ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และ โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS