ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.เปิดการประชุม Public Hearing โครงการศึกษาและวิเคราะห์

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2565 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุม การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1

     โดยมี ผู้แทนราชการส่วนกลาง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชน องค์กรเอกชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเดอะบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

     ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยสัญญาเช่าของท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ที่ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต้องจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชน ร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ

     รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวอีกว่า วันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่าง รัฐและเอกชน ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดาเนินการ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน รวมถึง ยังสามารถร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการนี้ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS