ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมงาน วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

     นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงาน วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา มีนายนายนิติ  วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือวันนักข่าวประจำปี 2565 โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดชลบุรี เขต 5 ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา องค์กรที่ให้การสนับสนุนสมาคม แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานในครั้งนี้

     นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา และผู้ก่อตั้ง สมาคมสื่อมวลชนศรีราชากล่าวว่า ตลอดระยะเวลา การดำเนินงานของสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จนถึงปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 

     ซึ่งทางสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา ได้ดำเนินงานภายใต้พันธกิจที่แน่วแน่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สื่อมวลชนภูมิภาค ให้เป็นสื่อสร้างสรรค์  เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบัน สมาคมฯยังคงธำรงไว้ซึ่งความแน่นแฟ้นของสมาชิก ที่เกิดจากการรวมตัวของสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่อำเภอศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพ

     และในครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมให้การสนับสนุนมอบเงินจำนวน 5 หมื่นบาท ร่วมเยียวยาให้กับสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมในครั้งนี้

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS