ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็ก

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 จ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,003,450 บาท โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพของชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS