ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดประชุมเรื่องการปฏิบัติงานเรือและสินค้าตามสัญญาลงทุนบริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพล บุญโชคช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการช่าง พร้อมด้วย  นายเลิศชาย อินทชิต หัวหน้าแผนกจัดการท่าเทียบเรือ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าตัวชี้วัดความสามารถระยะเวลาตรวจปล่อยจนถึงหน้าประตูตรวจสอบ (Customs Clearance)  รวมถึง ระยะเวลารับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Truck Turnaround Time) และประสิทธิภาพการยกสินค้าหน้าท่า (Crane Productivity) อีกทั้ง ยังมีการรายงานสถานการณ์ผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และ ติดตามประเด็นในเรื่องปัญหา อุปสรรค ต่างๆ รวมถึง โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฯ รับทราบความคืบหน้า

     โดยการประชุมครั้งนี้ มีจัดประชุมด้วยระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting และ ระบบ ออนไซด์ เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และการประชุมครั้งยังเชื่อมต่อกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารระหว่างการท่าเรือและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS