ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2565 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

     โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ใช้บริการ เข้าร่วมการฝึกซ้อม

      สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้  เป็นการจำลองสถานการณ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้  ชั้น 1 ภายในอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณห้องเก็บเอกสารของกองการช่าง โดยมีการแจ้งเตือนด้วยการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึง มีรถดับเพลิงของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง

     ทั้งนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล ได้เป็นวิทยากรในการบรรยาย หลักสูตร การทบทวนความรู้ในการดับเพลิงขั้นพื้นฐานของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงได้ และสามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS