ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

การประชุมกลั่นกรองข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ที่มีการประชุมเรื่องการพิจารณาค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่) รวมทั้ง กำหนดวันจัดทำบันทึกถ้อยคำให้กับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่

     โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายชนะพล พวงพฤกษ์ หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน นายไกรวัฒน์ พิทักษ์กรณ์ หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่อนศิระ นักวิชาการ 8 แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ และผู้แทนกลุ่มประมงในพื้นที่บางละมุงและแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ต่อมาเวลา 11.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ที่มีการพิจารณาค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก 6 ราย

     สำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA : Environmental Health Impact Assessment) ที่ได้กำหนดไว้ในเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 6 ราย ที่การจัดทำเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2,003,450 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS