ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เงิน 20,000 บาท

     ทั้งนี้ นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน

     โดยโครงการนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS