ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง กลุ่มจังหวัดที่ 12 ที่เป็นการประเมินระดับชาติ ณ อาคารกัลยาณมิตรอนุสรณ์ โรงเรียนวัดหนองคล้า

     โดยนักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในนามผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง และองค์กรที่สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาระดับปฐมวัย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองคล้า

     และ นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกัลยาณมิตรอนุสรณ์ โรงเรียนวัดหนองคล้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในระดับจังหวัด โดยโรงเรียนได้รับรางวัลดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS