ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ และประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ เป็นจำนวนเงิน 86,800 บาท เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ในฐานะอนุกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมมอบเงิน ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS